การลงทุนมากขึ้นในทุนมนุษย์และทุนทางกายภาพจะช่วยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางดิจิทัล

การลงทุนมากขึ้นในทุนมนุษย์และทุนทางกายภาพจะช่วยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางดิจิทัล

แต่ประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้น ตลอดจนความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าการเติบโตจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน รัฐบาลจะต้องสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการรักษาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมโลกที่ไม่แน่นอน ในขณะที่ยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปที่ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ เช่น การใช้จ่ายทางสังคมตามเป้าหมายและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

รายงานของไอเอ็มเอฟกล่าวว่านี่คือหกแผนภูมิที่บอกเล่าเรื่องราว 

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยังคงดำเนินต่อไปในฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในเอเชียที่ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นโยบายที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกที่เอื้ออำนวยส่งผลให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อต่ำ และเส้นทางหนี้ที่ยั่งยืน ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในสถานะที่ดีในการจัดการกับปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น 

การปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้คนอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการปฏิรูปที่ต่อเนื่องอย่างลึกซึ้ง เช่น การเพิ่มการใช้จ่ายทางสังคม พร้อมกับการปรับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้ทันท่วงทีเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะภายในและภายนอกประเทศการแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปซึ่งรวบรวมราคาสินค้าและบริการทั้งหมดรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.4 ในเดือนสิงหาคม (ปีต่อปี) จากร้อยละ 3.4 ในเดือนมกราคม 2561 ภาษีสรรพสามิตที่สูงขึ้น ราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้น เงินเปโซที่อ่อนค่าลง และความท้าทายใน การจัดการ อุปทานข้าวกำลังผลักดันอัตราเงินเฟ้อ เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อและรักษาความเชื่อมั่นของตลาด Bangko Sentral ng Pilipinas 

ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้งในปีนี้

และพร้อมที่จะเพิ่มความเข้มงวดต่อนโยบายการเงิน ผลกลมความพยายามในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินควรดำเนินต่อไป  แม้ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินเชื่ออาจส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ เนื่องจากสนับสนุนการบริโภคและการลงทุนมากขึ้น แต่ปัจจุบันสินเชื่อของธนาคารกำลังแซงหน้าการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากช่องว่างระหว่างเครดิตต่อจีดีพี 

ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนเครดิตต่อจีดีพีและแนวโน้มระยะยาวนั้นกว้างขึ้นและเข้าใกล้ระดับเตือนภัยล่วงหน้า ความเสี่ยงต่อระบบการเงินจึงเพิ่มขึ้น ในเรื่องนี้ ธนาคารกลางได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังและออกนโยบายมหภาคเพื่อยับยั้งการเติบโตของสินเชื่อที่มากเกินไปในบางภาคส่วน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่สะสมต่อเสถียรภาพทางการเงิน

สำหรับธนาคารที่มีเงินทุนดี ระบบการเงินจะดูมั่นคง แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ทันท่วงทีสำหรับองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เพื่อติดตามความเสี่ยงได้ดีขึ้น การอนุมัติข้อเสนอแก้ไขกฎบัตรของ Bangko Sentral ng Pilipinas ก็มีความสำคัญเป็นลำดับแรกเช่นกัน การแนะนำแผนบัฟเฟอร์ต้านวัฏจักรที่วางแผนไว้สำหรับธนาคารจะช่วยจัดการความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินจากการเติบโตของสินเชื่ออย่างรวดเร็วอย่างยั่งยืน

credit : michaelkorsoutletonlinstores.com
walkforitaly.com
jonsykkel.net
worldwalkfoundation.com
hollandtalkies.com
furosemidelasixonline.net
adpsystems.net
pillssearch.net
lk020.info
wenchweareasypay.com